Biz NRW‘deki SİZİN vergi danışmanınız ve hukuk bürosuyuz!

YASAL TAVSİYE

İş hukuku

İşveren ve çalışan arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması alışılmadık bir durum değildir. İş hukukunun tüm alanlarında işveren veya çalışan olarak size destek oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz, iş sözleşmelerinin gözden geçirilmesi, kavramsallaştırılması ve revize edilmesinin yanı sıra, mevcut bir iş ilişkisi sırasında ortaya çıkan ve iş akdinin feshine kadar uzanan sorunları da kapsamaktadır.

 • İş sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi

 • Fesih sözleşmelerinin hazırlanması

 • İşten çıkarma ve işten çıkarmaya karşı koruma

 • Kıdem tazminatı

 • Ücret ve maaş talepleri

 • Tatil tazminatı

 • İş referansı

 • Sahte serbest meslek

 • Zorbalık

Miras hukuku

Miras hukuku ile ilgili tüm konularda size danışmanlık hizmeti veriyoruz – ister size bir miras kalmış olsun ister miras bırakacağınız bir şey olsun. Hizmetlerimiz arasında vasiyetnamenizin hazırlanması, zorunlu pay taleplerinin yerine getirilmesi ve bunlara karşı savunma yapılması ve mal varlığınızın ve/veya şirketinizin halefiyetinin planlanması yer almaktadır. Elbette, sadece miras hukuku yönlerini değil, aynı zamanda vergi ve şirketler hukuku yönlerini de dikkate alıyoruz.

 • Vasiyetnamelerin, evlilik sözleşmelerinin ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması

 • Zorunlu pay taleplerinin ve zorunlu pay ilavesi taleplerinin icrası

 • Vasiyetçinin yaşamı boyunca öngörülen halefiyet

 • Ortak mirasçılar

 • Mirasçıların sorumluluğu

 • Estate liabilities

 • Şirket halefiyeti

Aile Hukuku

Hukuk büromuzun bir diğer odak noktası da aile hukuku konularında danışmanlık ve temsilciliktir. Sizin için boşanma işlemlerini yürütüyor ve nafaka ve kazançların eşitlenmesi taleplerinin uygulanmasında veya gerekirse savunulmasında size destek oluyoruz.

 • Evlilik öncesi ve sonrasında, özellikle evlilik sözleşmesi hazırlanması konusunda danışmanlık

 • Boşanma anlaşmalarının hazırlanması

 • Evlilik dışı ortaklıklar, kayıtlı ortaklıklar için taslak sözleşme

 • Boşanma ve emeklilik haklarının düzenlenmesi

 • Nafaka taleplerinin ileri sürülmesi veya savunulması
  Çocuk nafakası / eş nafakası / nafaka değişiklik davaları

 • Boşanmayla bağlantılı olarak mal paylaşımı ve kazançların denkleştirilmesi

 • Velayet ve erişim hakları, ikamet hakkı ve çocuğun teslim edilmesi konularında temsil

 • Hanelerin dağılımı

 • Evlilik dairesinin/evinin tahsisi

 • Şiddete karşı koruma

 • Babalık davası, ebeveynlik & evlat edinme

 • Uluslararası aile hukuku

 • Ticari çiftlerin ayrılması ve boşanması durumunda vergi özelliklerinin dikkate alınması

Sınai mülkiyet koruması

Faaliyetlerimiz arasında markaların ulusal ve uluslararası tescili (DE, IR ve AB), marka takibi, itiraz, iptal ve hükümsüzlük davalarının yanı sıra ticari markalar, unvanlar, internet alanları, şirket logoları, tasarım veya telif haklarıyla korunan tasarım ürünleri ve teknik mülkiyet haklarına ilişkin ihlal anlaşmazlıklarında temsil yer almaktadır. Özellikle, işbirliği, geliştirme, lisanslama ve dağıtım anlaşmalarının yanı sıra sınırlandırma, öncelik ve birlikte var olma anlaşmalarının taslaklarını hazırlıyor ve müzakere ediyoruz.

 • Marka hukuku
  Marka başvurusu
  Marka araştırması
  Marka savunması

 • Rekabet hukuku
  İhtiyati tedbir davaları
  Uyarı mektupları
  Koruyucu mektuplar
  Rekabet davaları

 • Telif hakkı
  Sanatçı danışmanlığı
  Yapım sözleşmeleri
  Sömürü haklarının ileri sürülmesi ve uygulanması

Ticaret ve şirketler hukuku

Şirketler hukuku, şekli ne olursa olsun, bir şirketin kuruluşundan ve şirket şeklinin seçiminden şirketin sonraki satışına ve hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklara kadar tüm yönlerini kapsar. İlgili konuların ve görevlerin erken bir aşamada nasıl tespit edileceği veya halihazırda ortaya çıkmış olan sorunların girişimci bir yaklaşımla nasıl çözüleceği konusunda size tavsiyelerde bulunuyoruz. Amacımız sizi sadece bir kriz durumunda değil, aynı zamanda düzenli olarak desteklemektir ve size bireysel danışmanlık çözümleri sunuyoruz. Ticaret hukuku alanında da ticari ilişkilerle ilgili soru ve sorunlarınızda size kapsamlı bir mahkeme dışı ve mahkeme içi destek sağlıyoruz.

 • Ticaret standı kanunu

 • Ticari işlemler hukuku

 • Ortaklıklar hukuku

 • Şirketler Hukuku

Borç tahsilatı Alacak yönetimi

Bireysel durumlarda ve aynı zamanda kalıcı olarak alacak yönetimini sizin için devralıyoruz. Temerrüde düşen borçlulardan alacaklarınızı sizin adınıza etkin bir şekilde tahsil ediyoruz. Yapılandırılmış ve etkili bir alacak yönetimi, sağlam bir ekonomik temelin temelidir. Geç ödenen veya ödenmeyen faturalar özel şahısların ve şirketlerin likiditesini azaltır. Bir şirketin likiditesinin azalması iflas riskini bile beraberinde getirebilir.

Kira hukuku

Yasal durumdaki sürekli değişiklikler ve yeni kararlar, kiracılık ve kira hukukunda çok sayıda yeni sorun ortaya çıkarmaktadır. Bu durum konut kiracılığı hukuku ve ticari kiracılık hukuku için de aynı şekilde geçerlidir. Kiracılara ve özel ev sahiplerine olduğu kadar ticari ev sahiplerine, mal sahipleri derneklerine (WEG) ve konut şirketlerine de danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu bağlamda, kira sözleşmelerinin hazırlanmasının yanı sıra fesih ve feshin uygulanması veya feshe karşı savunma konularında da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca, yan giderler ve işletme giderleri, kira tutarı, kira depozitosu, kozmetik onarımlar, kiralanan mülkün kusurları, trafik güvenliği yükümlülükleri vb. konulardaki yasal taleplerinizin yerine getirilmesi için güvenilir bir ortağız.

 • Kira sözleşmelerinin ve kira fesih sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve hazırlanması

 • Kiracılığın sona ermesi

 • Kira artışlarının gerekçelendirilmesi veya savunulması

 • Kiralanan nesnenin kusurları, zararların azaltılması veya tazmini

 • Hizmet bedeli beyanının gözden geçirilmesi

 • Kiracılığın ihbarsız veya ihbarlı feshi

 • Kozmetik onarımlar

 • İcra hukuku kapsamında tahliye davaları ve icra

 • Eşin kira sözleşmesine kabul edilmesi veya sözleşmeden çıkarılması

Vergi hukuku

Vergi hukuku, hukukun diğer alanlarına göre daha hızlı değişir, neredeyse her ekonomik girişim vergi hukukundan etkilenir. Vergi hukuku her vatandaşı farklı şekillerde etkiler. Bunlar miras veya bağış, evlilik veya boşanma, gayrimenkul alımı veya gelir vergisi vb. konular olabilir. Vergi hukuku konularında kapsamlı tavsiyelerde bulunduğumuzda, hem vergi yönleri hem de eşit derecede medeni hukuk yönleri dikkate alınmalıdır.

 • Vergi mahkemeleri nezdinde hukuki temsil

 • Vergi dairesi ile danışma ve müzakere

 • Gönüllü açıklamayı muaf tutan ceza

 • Gelir vergisi kanunu/vergi beyannameleri

 • Kurumlar Vergisi Kanunu

 • Satış vergisi kanunu

 • Veraset ve intikal vergisi kanunu

 • Vergi kanunu

Ceza Hukuku

Özellikle ceza hukuku alanında, mağdurlar hukuki uzmanlık eksikliği nedeniyle haklarını tam olarak koruyabilecek durumda değildir. Bir avukat ne kadar erken devreye girerse, ceza yargılamasının seyri üzerinde müvekkilinin çıkarları doğrultusunda o kadar fazla etkide bulunabilir.

 • Şiddet suçları
  örneğin: Saldırı, cinayet, adam öldürme, kasıtsız adam öldürme

 • Mülkiyet suçları
  örneğin soygun, gasp, hırsızlık, konut hırsızlığı, zimmete para geçirme, dolandırıcılık

 • Çocuk ceza hukuku
  çocuk ceza hukukunun özel nitelikleri ile bağlantılı tüm cezai suçlar

 • Narkotik ceza hukuku
  örneğin kaçakçılık, ithalat, ihracat, bulundurma, edinme, ekim

 • Trafik ceza hukuku
  örneğin kaza yerinden izinsiz ayrılma (“vur-kaç”), karayolu trafiğini tehlikeye atma, yolda sarhoşluk/uyuşturucu kullanma

 • İnternet ceza hukuku
  örneğin yasadışı yazılar / resimler / dosyalar: yasadışı yazıların / resimlerin / dosyaların dağıtımı, edinilmesi, bulundurulması

Trafik Kanunu

Kaza tazminatı: Trafik kazalarından sonra, kazaya karışan taraflara ve sigorta şirketlerine karşı tazminat ve acı ve ıstırap için tazminat taleplerinde sizi temsil ediyoruz.
Trafik suçları: Hız, kırmızı ışık ihlali, asgari mesafeyi korumama, alkollü araç kullanma vb. durumlarda, idari suç işlemlerinde sizi savunuyor ve temsil ediyoruz.

 • Kaza uzlaşması (tazminat taleplerinin ileri sürülmesi)

 • Trafik ceza hukuku ve kabahatler hukuku (ceza ihbarnameleri)

 • Ehliyet kanunu (ehliyetin iptali, sürüş yasağı)

Sözleşme hukuku

Sözleşme hukukunun birçok yönü vardır. Daha sonraki aşamalarda dezavantajlardan ve sürprizlerden kaçınmak için, bir sözleşme imzalarken olası tüm sonuçlar hakkında tam olarak bilgi sahibi olmak ve bunları planlamak önemlidir. Faaliyetlerimiz arasında hem sözleşmelerin incelenmesi hem de hazırlanması yer almaktadır. Bunu yaparken, daha sonraki zorlukları önlemek ve yanlış anlamaları önlemek için dikkatli ve kesin formülasyonlara özellikle önem veriyoruz. Sözleşme müzakerelerinde pozisyonlarınızı savunuyor ve bir anlaşmazlık durumunda hem mahkeme dışında hem de mahkemede menfaatlerinizi güçlü bir şekilde uyguluyoruz.

Bizimle konuşmak mı istiyorsun?

NBK + Partner ve hizmet portföyümüzle ilgileniyor musunuz? Hukuk, işletme yönetimi veya vergi konularında tavsiyeye ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Hadi Konuşalım

Contact details

 • Stadtwaldgürtel 13, 50935 Köln
 • +49 221 94 99 71 – 50
 • +49 221 94 99 71 – 59
 • office@nbk-partner.de